Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

tiistai 2. lokakuuta 2012

Kansainvälistymistä ei tehdä kevyin eväin - yrityskehittäjien tehtävä on pakata eväät yrityksen reppuun

IP:t ja niiden mahdollisuudet tietoon ja kuntoon OIKEASTI- patenttihakemukset, patentit, tuotemerkit, designit ja copyrightit, sekä salassa pidettävät asiat joita ei paljasteta edes CDA:n alaisuudessa. IP:n maksimaalisen taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuudet ja kustannukset, katsotaan IP:ä joka kulmalta
 • lisenssi ja sen eri variaatiot,
 • erilaiset partnershipit,
 • sopimuskäytännöt ja kriittiset ehdot jne.
 • konseptikehitys
 • trial-markkinointi
 • IP:n hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa...jne.

Vienti ja kansainvälistyminen = kannattavuus ja kasvu?NOPEUS! Kuinka vältetään tavallisimmat karikot ja miten hyödytään RISKITIETOISESTI:
 • economies-of-scale -hyödyt,
 • eri markkinoiden marginaalivaihteluiden hyödyntäminen,
 • mitä vaatimuksia ja operatiivisia kuluja myynnin volyymin kasvu kotimarkkinoiden ulkopuolella oikeasti tuo tullessaan,
 • exposure-riskin ymmärtäminen (takaisinkytkentä IP:n),
 • miten laajentunutta presenssiä hyödynnetään yrityksen muissa toiminnoissa esim. hankinnoissa...jne.

Kaupallisen riskien ymmärtäminen kun toimitaan kotimarkkinoiden ulkopuolella. Maakohtaisten riskien hallinta: lainsäädäntö, kaupantekotavat (korruptio mm.), voittojen kotiuttaminen ja kehityskulujen hyödyntäminen (esim. maiden kahdenkeskiset sopimukset), verotusoikeuden laajuus (esim. USA), tavarapalautuskäytännöt (esim. USA), muut AR-riskit (asiakkaiden maksukäyttäytymeinen (esim. Italian julkinen sektori 12-15kk maksuaika), totaalinen maksamattomuus ja petostodennäköisyys). Valuuttariskit ja niiltä suojautuminen. Tavaroiden kuljetus - ja matkustusriskit. Tiettyjen kauppatapahtumien dokumentaatio ja dokumenttien hallinta jne.

Kirjoittaja DI Kari Paukkeri on työskennellyt johtajana ja kehittäjänä ICT, health care ja life science -aloilla Yhdysvalloissa, Suomessa ja Keski-Euroopassa. Hän on auttanut tuotteistamaan ja kaupallistamaan kansainvälisille markkinoille korkean osaamisen innovaatioita mm. Licentian ja Jurilabin toimitusjohtajana.

1 kommentti:

 1. Nostit esille monia todella haastavia seikkoja joiden kanssa monet kansainvälistymällä kasvua hakevat painiskelevat päivittäin. Onneksi TEM-konsernilla on tarjottavaan monia palveluja, joiden avulla voi pahimmat karikot väistää.

  Suunniteltaessa kansainvälisille markkinoille hakeutumista kannattaa olla yhteydessä oman alueen yrityskehittäjäorganisaatioon, joka kulkee yrityksen rinnalla tarjoten oman organisaationsa ja muiden seudullisten ja kansallisten yrityspalveluiden asiantuntijapalveluita esim. markkinoiden analysoimiseksi, tulli ja verokäytäntöjen selvittämiseksi.

  Julkisten palveluiden käytöllä yrittäjä voi lisätä markkinaymmärrystä ja minimoida kansainvälistymiseen liittyviä riskejä.

  VastaaPoista