Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

maanantai 1. lokakuuta 2012

Uudistumisen aika - asiakkuusstrategiat ja palvelutarjoomat

Auttaakseen tulevaisuuden yritysten toimintaa tulee yrityksen perustamisen tueksi nostaa entistä voimakkaampi asiakkuuksien ja asiakkuus/palvelutarjooman ymmärrys. Yrityskehityksen tehtävänä on nyt ja tulevaisuudessa koota itselleen kaikki mahdollinen osaaminen asiakkuuksien kehittämisessä. Tämän tulee olla Suomen, Euroopan ja ehkä jopa Maailman parasta ymmärrystä asiasta.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulevaisuuden yrityksiä perustavat yrittäjät saavat jo alkuun laajaa tukea asiakkuuksien ymmärtämisessä ja kehittämisessä, jotta Suomessa alkaa syntyä Maailman merkittävimpiä kasvuyrityksiä. Yrityksen ensimmäisen vuoden aikana saadut asiakkuudet usein muovaat aloittavan yrityksen toimintaa tulevaisuudessa ja määräävät sen kehityksen suunnan, näin ollen yrityskehityksen tulee auttaa löytämään heti alkuun oikeat kasvua tukevat asiakkaat.
Parempi on löytää vaikka 10 loistavaa ja tulevaisuutta luotsaavaa asiakasta kuin 1000 vähemmän tärkeää. Yrityskehityksen tulee siis luoda malli, jossa oikeat asiakkaat löydetään heti ja nämä asiakasvalinnat tukevat yrityksen strategisia tavoitteita. Kun yrityskehitys on auttanut löytämään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät ensimmäiset asiakkaat, tulee käynnistyvää yritystä tukea löytämään oikea palvelutarjooma tulevaisuuden luomista varten. Erityisen tärkeää on saada yritykselle heti alkuun oikein mietitty palvelutarjooma, joka kiinnostaa valittuja asiakkaita ja näin auttaa aloittavaa yritystä saamaan lentävän lähdön toimintaansa. Asiakkuusstrategioilla ja palvelutarjoomalla yrityskehitys tukee käynnistyviä yrityksiä suuntaamaan toimintansa oikeaan suuntaan. Saadakseen asiat kehittymään oikeaan suuntaa tulee yritysten käynnistyminen saada heti aluksi "oikeille kierteille".

Kirjoittaja on KTM Mika Kortelainen. Hän rakentaa nuorten, tulevien yrittäjien kanssa yritysten menestyksen eväitä heidän lähtökohdistaan. Living lab ja palveluinnovaatiot ovat Kortelaisen keskeistä osaamisaluetta. Kortelainen valmistelee väitöskirjaansa innovaatioista menestyksen rakentajina.

1 kommentti:

  1. Hei, Kiitos ajatelmista. Pohdimme kirjoituksesi perusteella yrittäjän vision säilymisen tärkeyttä ja yrityskehittäjän roolia sparraajana ja auttajana.

    ”Yrityskehityksen tulee siis luoda malli, jossa oikeat asiakkaat löydetään heti ja nämä asiakasvalinnat tukevat yrityksen strategisia tavoitteita”
    Erityisesti kiinnitimme huomiota edelliseen lauseeseen. Millainen voisi olla se sapluuna, mikä kävisi joka tilanteessa huomioiden yrityskentän moninaisuuden ja jatkuvasti muuttuvan ympäristön?

    VastaaPoista