Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Maailmalle

Kansainvälistymisen tukeminen

Polittiset järjestelmät
Juridiset järjestelmät
Taloudelliset järjestelmät
Immateriaalijärjestelmät

Epäviralliset järjeselmät - korruptio tms.

Tarmo ja Heikki


Yritysten kansainvälistyminen eli globalisaatio on perinteistä ulkomaankauppaa monitahoisempi ilmiö. Monikansalliset yritykset toimivat globaalin kehityksen moottorina: ne sijoittavat toimintoja ja tuotantoa niihin maihin, jotka tarjoavat parhaat toimintaedellytykset. Kansainvälinen työnjako syvenee koko ajan, mutta on nykyisin yhä hienojakoisempaa. Vain aidosti kilpailukykyiset yritykset menestyvät globaalissa toimintaympäristössä.” Tämä suora lainaus on Tilastokeskuksen sivuilta. Viimeinen lause mielestäni kiteyttää olennaisen. Kaikista yrityksistä ei voi tulla menestyjiä, mutta pk-yrityksillä on mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä markkinoilla, mikäli he löytävät oman paikkansa globaaleilta markkinoilta. Lisäksi pk-yritysten tulee osata kansainvälistyä oikein. Helppoa vai mitä? Kysymykseen vastaaminen  ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertaista, kuin miltä se aluksi tuntuisi. Turhan moni yritys on lähtenyt kansainvälistymään liian hatarin perustein, jolloin lopputuloksena on ollut epäonnistuminen. Kansainvälistymisen syyt voivat olla moninaiset, mutta onnistuneilla  yrityksillä on tietyt perusasiat kunnossa kuten esim. oikea kohdemaa, jakelukanava ja tieto rajamuodollisuuksista. Näiden asioiden selvittämiseen löytyy useita työvälineitä, joita me yritysten ystävät tuotamme ja  voimme hyödyntää. Kansainvälistymiseen tarvittavia palveluja tuottavat mm.

 

·         ELY-keskukset

·         Finnvera

·         Patentti- ja rekisterihallitus

·         Tekes ja

·         alueelliset kehittämisyhtiöt

 

Yritysten kannattaisikin olla  yhteydessä kansainvälistymisessa auttaviin organisaatioihin,  jolloin yritys voisi välttää ainakin yksinkertaisimmat viennin karikot heti kansainvälistymisensä alkutaipaleella.


Satu ja Kalevi

Kansainvälistyminen ei kiinnosta nykyisin pelkästään suuria yrityksiä, vaan yhä useammat pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) suuntaavat katseensa maailmalle.

Pk-yrityksiä houkuttaa kansainvälisille markkinoille esimerkiksi mahdollisuus saada uusia asiakkaita tai tehdä edullisia hankintoja. Tuotteista saatava hinta voi olla parempi, kotimarkkinat ovat jo kovin kilpaillut ja markkinat ns. tukossa. Haetaanko uusia haasteita? Toisaalta kansainvälistyminen koetaan monesti vaikeaksi, ja siihen voi liittyä isojakin riskejä. Miten maailmalle lähdetään, minne ja miksi johonkin tiettyyn maahan niin ja kenen kanssa? Käytetäänkö sopimuskumppaneita, partnereita, lisenssejä, omia myyntitykkejä ja organisaatioita, edustajia jne. Siinäpä kysymyksiä! Mitä viedään tai tuodaan? Onnistumisen mahdollisuudet kuitenkin paranevat huolellisella suunnittelulla. Kansainvälistymisessä ei ole olemassa yhtä oikeaa etenemismallia, vaan kukin yritys voi valita itselleen parhaiten sopivan tavan. Siinä missä toisille yrityksille sopii pienten askelten malli, toiset haluavat toimia jo heti perustamishetkestään alkaen ulkomailla. Pk-yrityksille on myös tarjolla edullisia julkisia neuvontapalveluita ja muita palveluja, joilla pyritään helpottamaan ulkomaisten toimintojen käynnistämistä ja laajentamista..


 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti