Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Sparraajaksi

Yrityskehittäjän kasvu yrityksen sparraajaksi


Jouni, Satu ja Kaisa

Mitä on sparraus?

Sparraus on ratkaisukeskeistä neuvontaa, kuuntelua, kyseenalaistamista ja sivustatuen antamista.

Sparrauksen onnistuminen edellyttää ohjaajalta henkilökohtaista osaamista, halua, tahtoa ja asennetta auttaa sparrattavaa. Sparrajan ja ohjattavan vahvuuksien on oltava samanasteisia. Jos sparraaja ei osu tilanteessa oikeaan kohtaan sparrattavaa tai ei tunne taidon kehittymisen tavoitteista tai pelin sääntöjä, ei sparraus onnistu lainkaan.

Oikean asenteen lisäksi sparraajalla on oltava halu keskustella ja kuunnella ja esittää näkemyksiä sparrattavan kohtaamin ongelmiin ja haasteisiin. Ratkaisun tekee aina sparrattava.

Sparrauksen ydin

Sparrauksen ytimessä on asiakas. Sparrauksessa on hyvä kyseenalaistaa oikealla tavalla sparrattavan oma asiantuntijuutensa taso ja uskaltaa kysyä sparrattavan tarinasta, myös sen kipeistä kohdista. Sparraajaa auttaa, että on aidosti läsnä ja kiinnostunut sparrattavasta. Sparraaminen edellyttää vahvaa sparrattavan työn ja organisaation tuntemusta, alan visioiden ymmärtämistä, toiminnan resursoinnin ja erilaisten reunaehtojen hahmottamista. Sparraaminen edellyttää myös rohkeutta esittää ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia ja uudenlaista kyseenalaistamista sekä innovatiivisia ratkaisuja rakentavaa ja avointa asennetta.

Sparraamisessa on oltava valmiina kohtaamaan asiakkaamme myös inhimillisellä tasolla. Sparraajan on osattava olla hyvin hienovarainen, koska kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, lisäksi on osattava asennoitua sparrattavaan hyvin vakavasti ja hienotunteisesti. Sparraamisessa on pysyttävä asialinjalla. Sparraamisen on oltava uskottavaa. Sparramiseen tulee asennoitua nöyränä, ei ”maailman omistajan elkein”.

Luottamus on tärkeää

Sparraajan on syytä muistaa, että olemme palveluammatissa, emme jakamassa liiketalouden käskyjä, ohjeita ja suuntaviivoja sparrattavalle. Asiakaskunnan laaja kirjo haastaa oman tietämyksemme jokaisella tapaamiskerralla. Tarkoituksena on luoda luottamusmusta myös asiakkaaseen. Erilaisuutta tulee kunnioittaa. Sparrattavalla on odotuksia jokaiselle tapaamiselle. Sparraaja on aktiivinen kysyjä ja jokainen asiakastilanne on omaa oppimisprosessia.

Verkostot ja sparraus

Verkostojen luominen on sparraustoiminnan a ja o. Sparraajan tulee kehittää omaa osaamistaan ja olla aktiivinen tiedonhakija. On syytä pitää huoli, että taustalta löytyy monenlaisia asiantuntijatiimejä, joihin voi tarvittaessa turvautua. Yhdelle asiantuntijalle jokin tietty osa-alue on vahvempi kuin toiselle, ja hänen osaamistaan voi käyttää hyväksi, jotta asiakas saa tapaamisesta mahdollisimman paljon irti.

Kasvu hyväksi sparraajaksi

Kasvaakseen hyväksi sparraajaksi, on tärkeää kehittää itseään jatkuvasti ja vahvistaa myös yleissivistystä, sillä hyvän sparraajan on liiketoiminnan rutiinien lisäksi hyvä olla tietoinen asiakkaan toimialaan liittyvistä haasteista.
 

Tarmo ja Arja:

Sparraus käytännössä:
Sparraajan tehtävänä  on haastaa ja laittaa yrittäjä ajattelemaan asioita useasta eri näkökulmasta. Erityisen tärkeää ja konkreettista on pyrkiä nostamaa esiin niitä pullonkauluja, joita yrittäjä tulee matkallaan kohtaamaan. Koska kyseessä on yritystoiminta ja toiminnan on tarkoitus olla yrittäjälle kannattavaa, niin sparraus on usein syyytä alkaa ihan aakkosten alusta. Tarkoitamme tässä kirjaimellisesti aakkosten alkua eli Ansaintalogiikkaa sekä Asiakkaita. Näiden kahden kriittisen menestystekijän kirkastaminen sparrauksen avulla, luo mielestämme perustan yrityksen menestyksekkäälle toiminnalle. Tilanteessa, jossa ei tiedä mitä haluaa ja minne on menossa, sparraamiselta ja siten yrityksen kehittämiseltä, puuttuu kehittämiseen tarvittava punainen lanka.
  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti