Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Verkostot

18.10.2012

Marko, Hanna-Liisa, Arja

Kasvu huippuluokan verkostojen rakentajaksi

Verkostoja on ollut aina. Niitä syntyy nykyisin monella eri tavalla ja ne laajenevat kiihtyvällä tahdilla. Verkostoitumista tapahtuu yritysten, virastojen ym. muiden organisaatioiden kesken. Olipa kysymyksessä mikä verkosto tahansa, niin sitä rakentamassa ja omaa organisaatiotaan edustamassa on kuitenkin aina ihminen. Sähköiset työkalut tukevat verkoston toimintaa.

Verkostoitumisella haetaan yleensä jotain hyötyä joko organisaation tai yksittäisen ihmisen eduksi. Verkoston hyöty on kuitenkin moni-ilmeinen, sillä parhaimmillaan siitä hyötyy yksittäinen henkilö, hänen edustamansa organisaatio ja lisäksi kaikki muut verkoston jäsenet. Tasavertaisen verkoston hyöty voidaan maksimoida siten, että jokainen jäsen antaa sen käyttöön oman panoksensa.

Toimiva verkosto muuttuu ja kehittyy ajan mukana. Sen on oltava avoin uusille jäsenille ja ajatuksille, jotta se voi kehittyä huippuluokan verkostoksi. Vaikka verkostossa onkin persoonilla ratkaiseva merkitys, niin henkilön työpaikan vaihto voi parhaimmillaan laajentaa verkostoa.
Jokainen meistä voi kasvaa huippuluokan verkostojen kehittäjäksi olemalla yhteistyöhaluinen, avoin ja kiinnostunut aidosti myös muiden jäsenten osaamisesta ja tekemisestä.


21.2.2013

Ahti ja Jouni

Verkostoituminen

Tähän osioon löysimme netistä tekstiä, jota hieman muokkaamalla pääsimme siihen verkostoitumiskuvaukseen, jossa verkostoitumisen tärkeyttä Heli Satuli on kuvannut mielenkiintoisella tavalla. Heli Satuli on siteerannut Aalto-yliopiston professoria Markku Virtasta Fennian sivustolla.

Verkostoituminen on yrittäjän etu

Viisas yrittäjä valitsee rauhassa itselleen sopivan tavan toimia - verkostoituminen kannattaa aina.

Jokainen yrittäjä on verkottunut ainakin tavarantoimittajiinsa, alihankkijoihinsa ja asiakkaisiinsa, vaikka ei ole tullut edes asiaa ajatelleeksi. Verkostoitumalla yritykset hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parempia toimintaedellytyksiä ja ratkaisuja ongelmiinsa.


Verkostoitumista virtuaalisesti

Verkostoista on viime vuosina tullut yrittäjille yhä tärkeämpiä. Harva pärjää yksin ympäristössä, jossa innovaatiot ja vanhojen ratkaisujen kyseenalaistaminen ovat menestyksen elinehto. Melkein kaikki 2000-luvun menestystarinat ovat verkostoitumisesimerkkejä. Verkostot ovat yrittäjälle väline hallita kiirettä ja informaatiotulvaa.

Teknologinen kehitys ja sen mukanaan tuomat sähköiset työkalut ovat synnyttäneet yrittäjille kokonaan uusia keinoja kartuttaa sosiaalista pääomaansa ajasta, paikasta ja yrityksen toimialasta riippumatta. Yritykset voivat verkostoitua sosiaalisessa mediassa mm. Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja LinkedInissä.


Pullakahveissa on yhä voimaa

Suomalaiset yritykset ovat lähteneet virtuaaliverkostoihin ulkomaalaisia kollegoitaan varovaisemmin. Virtuaaliverkostoitumisessa maltti on valttia. Monelle kannettava kainalossa kasvaneelle nuorelle yrittäjälle yhteisöllisen median verkostot ovat kuitenkin perinteisiä kokouksia ja kiertokäyntejä luontevampi tapa toimia eli pullakahvit ovat edelleen yksi tehokkaimmista verkostoitumisen keinoista.

Virtuaaliverkostot eivät voi koskaan korvata perinteistä verkostoitumista. Loppujen lopuksi yhteisöllisen median palvelut kun ovat vain yhteisen ajattelun ja tekemisen apuväline. Sisällön ja hyödyn tekevät aina verkostossa toimivat ihmiset.  


Parempi yksi hyvä kuin sata heikkoa

Oli kyseessä sitten verkostoituminen alihankkijoiden tai yrittäjäkollegoiden kanssa, virtuaalisesti tai kahvikupin äärellä, laatu korvaa aina määrän.

Tuhansien kontaktien verkosto on käyttökelvoton, jos kaikki suhteet ovat heikkoja. Molempien osapuolten on hyödyttävä, muuten verkosto ei elä.

Verkostoitumisen tavoitteet on oltava samanlaiset


Ensimmäinen askel onnistuneen verkostoitumisen tiellä on laatia mahdollisimman selkeät pelisäännöt. Viimeistään pelisäännöistä keskusteltaessa yrittäjän täytyy huomata, onko hän liittymässä oikeaan verkostoon. Mutta edes säännöt eivät auta, jos ihmisten välinen kommunikaatio ei toimi. Verkostoissa toimiminen edellyttääkin yrittäjältä uudenlaisia taitoja. Tuloksekas verkostoituminen vaatii ennen kaikkea taitoa hakea ja hyödyntää, ei tietää itse.

Kymmenen kärki
– verkostoitumisen edut yrittäjälle


1. Apu
Kysy kokeneemman yrittäjän neuvoa ja ratko ongelmia yhdessä.

2. Ideat
Jaa ja saa uusia ideoita liiketoimintasi kehittämiseen, rikastuta innovaatioitasi.

3. Ilo
Huolehdi omasta jaksamisestasi, lataudu kollegoiden kanssa.

4. Oppiminen
Erikoistu ja keskity, paranna kilpailukykyä ja kartuta taitojasi parhaiden kanssa.

5. Osaaminen
Keskity erikoisosaamiseesi ja hyödynnä verkoston tavoittamat laajat markkinat.

6. Säästöt
Kerrytä kustannusetuja, jaa kuluja ja riskejä, neuvottele edullisempia hintoja.

7. Tehokkuus
Nopeuta prosesseja ja liikeideoiden markkinoille tuloa, hyödynnä resurssit paremmin.

8. Tieto
Kuule ajoissa trendeistä ja uutuuksista, varaudu uhkiin ja mahdollisuuksiin.

9. Tuki
Kartuta henkistä pääomaa, saa arvostusta työllesi ja yrityksellesi.

10. Voima
Vaikuta yhdessä, valvo etujasi, pura markkinaesteitä, saa äänesi kuuluviin.

 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti