Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Käynnistys

Todennäköisesti menestyvän liiketoiminnan kehittäminen


Ahti ja Kaisa 16.1.2013:

PERUSTA YRITYS TUKEVALLE POHJALLE
Yrityksen perustaminen edellyttää, että on olemassa oma tahto, halu ja yrittäjävalmiudet joista syntyy liikeidea. Idea saa olla villikin. Mitä enemmän idea poikkeaa jo olemassa olevista, sitä suurempia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia siihen liittyy. Liikeidea on siis hyvä testata - vaikka se olisi tavanomaisempikin. Sen pohdiskelussa on hyvä käyttää asiantuntija-apua, jota saat esimerkiksi uusyrityskeskuksista. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan kivijalka.

Liikeidean alkutestauksen jälkeen tehdään liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelma alkaa liikeidean kiteyttämisellä, jonka jälkeen on arvioitava osaamisen riittävyys idean toteuttamiseen. On myös tarkkaan mietittävä suunnitellut tuotteet ja/tai palvelut sekä kenelle niitä aiotaan tarjota tai markkinoida. Tämän jälkeen kannattaa selvittää näiden tuotteiden tai palveluiden tarve toiminta-alueella sekä siellä jo oleva tai näköpiirissä oleva kilpailijoiden tarjonta. Myös yrityksen talousarvio kuuluu erottamattomana osana liiketoimintasuunnitelmaan.

Monet toimialat ovat Suomessa luvanvaraisia, esimerkiksi terveydenhuoltoala, vartiointi ja taksialat. Nämä on selvitettävä ajoissa lupaviranomaisilta, jottei niiden hakemisessa ja siihen kuluvassa ajassa pääse tulemaan ikäviä yllätyksiä.

Seuraavaksi tulee valita se yritysmuoto (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta) joka parhaiten sopii suunnitelmaan. Tietoa näistä tarjoavat esimerkiksi
www.yrityssuomi.fi ja www.yrittajat.fi. Valintaan vaikuttavat se, aloitetaanko yritystoiminta yksin vai yhdessä muiden kanssa, yritystoiminnan pääomatarve sekä myös odotettavissa oleva verotus.

Lopuksi on vielä varmistettava yrityksen rahoitus, tehtävä yrityksen perustamisilmoitus ja kirjanpidon järjestäminen sekä tarvittavien vakuutusten ottaminen. Edunvalvonta-asioista on myös hyvä huolehtia mahdollisella yrittäjäjärjestön jäsenyydellä.
Yrittäjän monipuolisten henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi on tärkeää, että yrittäjällä on kyky ja halu verkostoitua alansa toimijoiden kanssa unohtamatta perheen tukea.13.3.2013 Marko, Elisabeth ja Terttu

Yrityksen perustaminen ja käynnistäminen käyvät yleensä käsi kädessä. Joskus tämä voi olla pitkäkin prosessi, jossa käynnistyminen ei välttämättä tapahdu helposti. Voi olla, ettei perustettu yritys käynnisty koskaan, tai käynnistymässä olevaa yritystä ei perustetakaan. Asiantuntevalla avulla nämä tilanteet voitaisiin yleensä välttää.

Käynnistymisen esteitä ja jarruja on lukemattomia erilaisia, mutta nykyisin tietoa ja tukea on saatavilla kohtuullisen helposti käynnistämisen avuksi. Yritys-Suomi, Uusyrityskeskukset, Seudulliset kehittämisyhtiöt, TE-toimistot, Oppilaitokset jne. On tärkeää osata viedä asioita ja eri prosesseja hallitusti eteenpäin ja mm. edellä mainittujen tahojen palveluja hyödyntämällä se onnistuu.

Valtaosa perustettavista yrityksistä on yhden hengen yrityksiä ja perustuvat usein henkilön oman ammatin/taitojen harjoittamiseen yrittäjämäisesti. Alan osaamista on voitu hankkia aikaisemman työkokemuksen, harrastusten tai opintojen kautta, mutta usein ei ole realistista kuvaa yritystoiminnan arjesta. Tällöin saattaa ilmetä ”käynnistysongelmia”.

Ennen käynnistysvaihetta on tärkeää hankkia tietoa yrittäjyydestä ja hyödyntää saatavilla olevia palveluja, jotka auttavat rakentamaan käsitystä aiotun yritystoiminnan realiteeteista. Alkavan yrityksen julkisia neuvontapalveluita on tarjolla ilmaiseksi ja useimmiten näitä palveluja voi hyödyntää myös yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. Tässä vaiheessa niillä onkin usein onnistuneen käynnistymisen kannalta kaikkein merkittävin rooli. Oikeanlainen ja oikea-aikainen ulkopuolinen tuki yrityksen käynnistysvaiheessa auttaa yritystoiminnan rakentumisen heti alussa terveelle pohjalle ja terveelle pohjalle on hyvä rakentaa kehittyvää ja menestyvää yritystoimintaa.

Joskus tulee vastaan hyviä ja pitkälle viritettyjä yritysideoita. Hyväkin yritysidea voidaan kuitenkin pilata, mikäli ei ole osaamista itsellä, eikä hyödynnetä saatavissa olevaa ulkopuolista apua. Siinä voi käydä kuin viritetylle mopolle…..karkaa mopo käsistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti