Työ- ja elinkeinoministeriö lähti rakentamaan uutta yrityskehittäjien toimintamallia kahdessa pilotissa, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaalaiset toimijat rakentavat yhdessä ne mallit, joilla yritysten menestystä parhaiten edistetään. Tämä menestystarina kirjoitetaan yhdessä. Se alkaa kalajoelta lokauussa 2012.

Palvelukirjo

Oikean tiimin ja oikean palvelukirjon rakentaminen asiakkaan tilanteeseenMarjo, Jukka ja Terttu 
 
Yrityksen kehittämiseen on vuosien aikana kehitetty paljon erilaisia työkaluja. Tarjolla on monenlaista rahoitusinstrumenttia, asiantuntijapalvelua, verkostoa, koulutusta, yhteisvientihanketta yms.

Mistä löytää oikea palvelu juuri minun yritykseni tarpeeseen? Keneen voisin ottaa yhteyttä? Eihän tämän palvelun käyttö poissulje mahdollisuutta hyödyntää jotain toista palvelua? Mikä ero on asiantuntijapalvelulla ja maksuttomalla konsulttipalvelulla, vai onko niillä eroja. jne.

Yritys-Suomi

Yritys-Suomen verkkosivut ja Yritys-Suomi puhelinpalvelu muodostavat yrityksen perusneuvonnan lähteen. Verkkosivuille on palvelupoluttain koottu kattava tietopaketti yrityksen perustamiseen, yrittäjänä toimimiseen, yrityksen kehittämiseen, työnantajana toimimiseen ja kansainvälistymiseen. Yhdestä osoitteesta löytyy eri toimijoiden palvelutarjonta ja lisäksi seudullisten yrityspalveluitten tiedot.

Aloittavalle yritykselle perusteellisempaa ja henkilökohtaisempaa neuvontaa tarjoaa Yritys-Suomi puhelinpalvelut. Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta yrittäjä saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa yritystoiminnan aloittamisesta ja julkisista yrityspalveluista.  Yritys-Suomi puhelinpalvelut ohjaavat asiantuntevasti paikallisen yritysasiantuntijan luokse perusteellisempaa neuvontaa varten ja vastaavat mielellään alkavaa yrittäjää askarruttaviin kysymyksiin.

Seudulliset yrityspalveluverkostot

Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulu, Koillismaa, Raahe, Ylivieska, Nivala-Haapajärvi sekä Haapavesi-Siikalatva ovat sopineet seudulliset yrityspalvelusopimukset. Sopimusosapuolina ovat mm. seudullinen yrityskehitysorganisaatio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seudun TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun Kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Finnvera Oyj ja ProAgria jne.

Seudullinen yrityspalvelu palvelee asiakkaitaan laaja-alaisen yleisneuvonnan, yrityksen perustamisen, yrityksen kehittämisen, rahoituksen ja omistajanvaihdoksen sekä yrityksen sijoittumisen kysymyksissä. Sopimus on osa valtakunnallista YritysSuomi -palvelurakennetta.

Seudullisen yrityspalvelun tehtävänä on selvittää asiakkaan palvelutarve ja löytää tunnistettuja tarpeita vastaavat ratkaisut sekä ohjata asiakas palveluverkoston muulle asiantuntijalle niiden tarpeiden osalta, joihin ratkaisu ei löydy seudullisesta yrityspalvelusta.

Seudullisella yrityspalvelulla parannetaan ja tehostetaan keskeisten seutukunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa ja kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä seudulle sijoittumisessa.

Sopimuksen tavoitteena on syvemmän yhteistyön avulla lisätä asiakkaille tuotettavien ja välitettävien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua.

Tavoitteena on myös hyödyntää toiminnassa eri projekteja ja informoida niistä tarvittaessa asiakkaille ja sopimusosapuolille. Sopimuksen tavoitteena on myös, että sopimuspuolet sitoutuvat oman toimintansa kautta edistämään uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä käyttämällä parhaalla mahdollisella tavalla yksityisten palvelutuottajien palveluita omassa toiminnassaan.

Uusia välineitä?

Ryhmämme tehtäväksi muodostui myös pohtia miten palvelukirjoa olisi syytä kehittää siis palveluaukkojen tunnistamisesta. Muutamia kohtia tulikin esille, eli meiltä puuttuu ja meillä pitäisi olla:

 

1.      palvelumalli yritystoiminnan aloittaneille, 1-2 vuotta toimineille yrityksille liiketoiminnan sparraamiseksi

2.      palvelu mamu -taustaisille KIBS yrittäjille

3.      palvelu operatiivisen toiminnan käynnistämiseksi / jalkauttamiseksi

4.      palvelu yhteisresurssien saamiseksi pk-yritysten käyttöön

5.      kasvutoimialojen kehittämismalli, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi alueellisille yritysryhmille

 

1 kommentti:

  1. Palvelukirjo on varsin osuva nimitys sille viidakolle josta yritys,joko toimintaansa aloittava tai jo toimiva, lähtee tarvitsemaansa opastusta etsimään.
    Yrittäjän aika on kortilla, ja vastauksia kysymyksiin toivotaan pikaisesti. Erityisen turhauttavaa ja aikaa vievää on luukulta luukulle pompottelu.
    Siksi olsikin äärimmäisen tärkeää pystyä tarjoamaan apua keskitetysti. Se ei toki tarkoita, että yhden ihmisen tulisi hallita henkilökohtaisesti kaikki yrityksen kehittämisen työkalut. Tällä tarkoitan sitä, että yrittäjä saa yhden kontaktin kautta tiedon kaikista niistä mahdollisuuksista joita voidaan käyttää juuri ko.yrityksen tarpeisiin. Tähän tarpeeseen voitaisi kehittää neuvojalle (yrityskehittäjälle) jonkinlainen lomakepohja, johon koottaisi eri toimintojen yhteistyötahot, tuotteet ja palvelut.Täytetty lomake olisi sitten yrittäjän käytössä ja hän löytäisi sieltä kontakit tarpeidensa mukaisesti. Lomake tulisi tietysti päivittää esim. projektien osalta vuosittain. Oli käytettävä työkalu sitten mikä tahansa, tärkeintä on että yritys saa tiedon tarjolla olevista resursseista. Viime kädessä hän itse kuitenkin ratkaisee tuleeko tätä tietoa hyödyntämään.

    VastaaPoista